Ετήσιος Διαγωνισμός “Πρωταγόρας”

Τί είναι ο ετήσιος διαγωνισμός “Πρωταγόρας”;

Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουμε προβλέψει την υλοποίηση ενός διαγωνισμού για τα λύκεια που θα ασχοληθούν με τις εικονικές δίκες. Ο διαγωνισμός θα είναι ετήσιος και κάθε λύκειο της χώρας θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει με μία ομάδα μαθητών διεκδηκώντας την νίκη.

Καθώς το πρόγραμμα μας είναι νέο, η υλοποίηση του πρώτου διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα κρίνουμε ότι είναι κατάλληλος για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Πώς δομείται ο Διαγωνισμός;

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε την δομή του Διαγωνισμού των Εικονικών Δικών “Πρωταγόρας”, όπως αυτός θα υλοποιηθεί. Ενδέχεται λεπτομέρειες του Διαγωνισμού να αλλάξουν στη συνέχεια – κάθε αλλαγή θα ανακοινώνεται εγκαίρως για τους ενδιαφερομένους.

Α. Γύροι του Διαγωνισμού

  1. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο γύρους: τους (1) Προκριματικούς και τον (2) Τελικό γύρο. Οι Προκριματικοί λογίζονται ως ένας γύρος καθώς σε αυτούς συμμετέχουν άπασες οι ομάδες που εγγράφονται στον Διαγωνισμό, και σκοπός της διοργάνωσής τους είναι η καλύτερη διεξαγωγή του Διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο.  Ο Τελικός Γύρος διεξάγεται σε πόλη που επιλέγει η Οργανωτική Επιτροπή και αποτελεί την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
  2. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφασίζει πόσες ομάδες θα συμμετέχουν στον Τελικό Γύρο, φροντίζοντας να συμμετέχει ίσος αριθμός ομάδων από κάθε Προκριματικό Γύρο.

Β. Δυνατότητα & Τρόπος Συμμετοχής

Δυνατότητα Ομάδας για Συμμετοχή

Κάθε λύκειο της χώρας και του εξωτερικού μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό, εφόσον τα μέλη της ομάδας που εγγράφεται – εκπροσωπώντας την εν λόγω μονάδα – χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.

Υπεύθυνος Ομάδας

Κάθε σχολείο ορίζει έναν υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος εγγράφει και συνοδεύει την ομάδα του στον Διαγωνισμό. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για την οποιαδήποτε συνεννόηση με την διοργάνωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Διαγωνισμό.

Δυνατότητα Φοιτητών για συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Φοιτητές από όλη την Ελλάδα μπορούν να λάβουν μέρος ως μέλη του Προεδρείου του Δικαστηρίου, κρίνοντας την επίδοση των διαγωνιζόμενων μαθητών και αναδεικνύοντας τη νικήτρια ομάδα σε κάθε διαγωνιστικό γύρο του “Πρωταγόρα”.

Οι αιτήσεις  θέσεις των Προέδρων του Δικαστηρίου, των Παρέδρων και των Εισαγγελέων θα ανοίξουν ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.