Διαγωνισμοί Πρωταγόρας

Διαγωνισμοί

Τοπικοί Διασχολικοί Διαγωνισμοί

Οι Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας δε σταματούν στο σχολείο. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία με τον ψυχαγωγικότερο δυνατό τρόπο, μπορούν να διοργανωθούν τοπικοί διασχολικοί διαγωνισμοί Εικονικών Δικών Πρωταγόρα, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Afixis.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες τοπικούς διαγωνισμούς στην παρούσα σελίδα. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε και τη σχετική αίτηση συμμετοχής της ομάδας του σχολείου σας.

Εκτός από την απλή συμμετοχή, δίνουμε τη δυνατότητα στα σχολεία που ενδιαφέρονται να οργανώσουν τους δικούς τους τοπικούς διαγωνισμούς, υπό την επίβλεψη και αρωγή της Afixis. Ο αρμόδιος καθηγητής μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη διοργάνωση τοπικού διαγωνισμού με την αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protagoras@afixis.org.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Α' Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εικονικών Δικών Πρωταγόρας | 23-24 Φεβρουαρίου 2019, Αθήνα

Ο εκπαιδευτικός oργανισμός Afixis διοργανώνει για πρώτη φορά Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών Πρωταγόρα για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου στις 23 έως 24 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.

Κάθε σχολείο απ’ όλη την χώρα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με μία (1) ή περισσότερες πενταμελείς (5) Ομάδες μαθητών.

Οι συμμετέχουσες Ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Για τον Διαγωνισμό ισχύει η Πρώτη Έκδοση των Κανόνων των Εικονικών Δικών Πρωταγόρας.
  • Στον Διαγωνισμό, οι μαθητές θα έχουν 30′ πριν από κάθε Εικονική Δίκη για να προετοιμαστούν σε μη-δημοσιευμένες Υποθέσεις, οι οποίες θα ετοιμαστούν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού.
  • Οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας τις αναρτημένες Υποθέσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.
  • Οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους χειρόγραφες σημειώσεις κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και της Δίκης.

Απαγορεύεται, όμως, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και της Δίκης.

Ο Α’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωταγόρα

διοργανώνεται σε συνεργασία με την

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Αιτήσεις Ομάδων

Εφόσον επιθυμείτε το σχολείο σας να συμμετέχει στον Α’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών Πρωταγόρα, μπορείτε να συμπληρώστε τη φόρμα “Άιτηση Ομάδας” κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.

Κάθε συμμετέχουσα Ομάδα μαθητών αποτελείται από πέντε (5) μαθητές. Κάθε σχολείο δύναται να συμμετέχει με περισσότερες από μία (1) Ομάδες στον Διαγωνισμό. Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τη φόρμα για κάθε ομάδα με την οποία θα συμμετέχετε.

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, η ομάδα του Πρωταγόρα θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή σας.

Αιτήσεις Κριτών

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε ως Κριτής στον Α’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωταγόρα, μπορείτε να συμπληρώστε τη φόρμα “Άιτηση Κριτή” και να ανεβάσετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της επιλογής “Μεταφόρτωση Βιογραφικού” εντός της φόρμας.

Παρακαλούμε το βιογραφικό σημείωμά σας να είναι ιδανικά 1 σελίδα, μέγιστο 2 σελίδες.