Επικοινωνία


Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας”, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού τους, του ετήσιου Διαγωνισμού, αλλά και της δυνατότητας να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, βρισκόμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση protagoras@afixis.org.

Φόρμα Επικοινωνίας