ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΔΗΓΟΙ

Όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με τις Εικονικές Δίκες "Πρωταγόρας"

Όλο το υλικό που θα χρειαστείτε για να εξοικειωθείτε με το πρόγραμμα βρίσκεται εδώ. Ως πρώτο βήμα, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τον Κανονισμό Εικονικών Δικών Πρωταγόρας, τον οποίο όλοι πρέπει να γνωρίζουν και εξηγεί τον πυρήνα του προγράμματος, τον τρόπο διεξαγωγής και αξιολόγησης μιας Εικονικής Δίκης και τη σύνθεση των ομάδων. Στην συνέχεια, ανάλογα με την ιδιότητα σας (μαθητής, καθηγητής ή κριτής), σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο Οδηγό-Εγχειρίδιο προετοιμασίας, στο οποίο θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την διαδικασία της Εικονικής Δίκης, με τις οποίες θα μπορείτε να ξεκινήσετε την προετοιμασία σας. Για την προετοιμασία σας και τη διεξαγωγή μια Εικονικής Δίκης, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα την θεματολογία, η οποία μπορεί να είναι από κάποιο θέμα που απασχολεί και συνήθως διχάζει την κοινή γνώμη, όπως η θανατική ποινή, η ευθανασία ή η τρομοκρατία. Στην αντίστοιχη σελίδα, επίσης, θα βρείτε μερικές Έτοιμες Υποθέσεις, με τις οποίες μπορείτε να εξασκηθείτε.