Ο Κανονισμός

Ξεκινώντας στις Εικονικές Δίκες: Ο Κανονισμός του Πρωταγόρα

Το πρώτο βήμα για να μυηθείτε στις Εικονικές Δίκες “Πρωταγόρας” είναι ο Κανονισμός του Προγράμματος. Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό, ο οποίος παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή και τη λειτουργία μίας Εικονικής Δίκης, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, στον Κανονισμό μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για:

  • τη σύνθεση των Ομάδων και του Προεδρείου για τις ανάγκες μίας Εικονικής Δίκης,
  • τον ρόλο των δικηγόρων, των μαρτύρων και των ενόρκων,
  • την ακολουθούμενη διαδικασία κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,
  • το Σύστημα Αξιολόγησης των δικηγόρων και των μαρτύρων από το Προεδρείο, καθώς και
  • οργανωτικά ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή του Προγράμματος εντός των σχολικών μονάδων και τους διασχολικούς Διαγωνισμούς των Εικονικών Δικών Πρωταγόρας.

Ο Κανονισμός έχει συνταχθεί και διαμορφωθεί από συντακτική ομάδα νομικών του οργανισμού Afixis. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Κανονισμού, όπως ισχύει, παρακάτω.

Παρακάτω, θα βρείτε, επίσης, διαγράμματα που αποδίδουν σχηματικά την διαδικασία της Εικονικής Δίκης, προκειμένου να διευκολύνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς στην κατανόηση του Προγράμματος.