Φοιτητές


Οι Εικονικές Δίκες "Πρωταγόρας" αποτελούν μια δραστηριότητα που απευθύνεται και σε φοιτητές: χρειαζόμαστε άτομα γεμάτα ενέργεια και θέληση να βοηθήσουν τους μαθητές να προετοιμάσουν την ομάδα τους και να τους καθοδηγούν στις συναντήσεις τους.

Πώς όμως μπορεί να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής στο πρόγραμμα; Οι τρόποι είναι οι εξής:

1. Συμμετοχή στην ομάδα του Πρωταγόρα

Το Άφιξις, ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που υλοποιεί το πρόγραμμα, οργανώνει δικές του ομάδες φοιτητών οι οποίες αναλαμβάνουν να οργανώνουν τις Εικονικές Δίκες σε τακτική βάση, είτε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, είτε αυτόνομα.

Προς το παρόν, υπάρχουν δύο ενεργές ομάδες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Οποιοσδήποτε φοιτητής επιθυμεί μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση στο κάτω μέρος της σελίδας ώστε να γίνει μέλος της ομάδας της πόλης του.

2. Συνεργασία με σχολείο

Εφόσον κάποιος φοιτητής το επιθυμεί, μπορεί να συνεργαστεί με μία τοπική σχολική μονάδα και να αναλάβει το πρόγραμμα ο ίδιος, σε συνεργασία και με καθοδήγηση από το Άφιξις. Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Ο φοιτητής επικοινωνεί μαζί μας και δηλώνει το ενδιαφέρον του για το πρόγραμμα και λαμβάνει ενημέρωση γι' αυτό.
  2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να βρει ο ίδιος το σχολείο του: αυτό σημαίνει να έρθει σε επαφή με τον καθηγητή και να λάβει την άδεια του να συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας,
  3. Τέλος, θα πρέπει είτε να βοηθήσει τον καθηγητή στις συναντήσεις της ομάδας και στην καθοδήγηση των μαθητών, είτε να οργανώσει ο ίδιος την ομάδα του σχολείου, ανάλογα με την συνεννόηση στην οποία προέβη.
 

Πώς όμως γίνεται η προσέγγιση του σχολείου και η καθοδήγηση των μαθητών; Για το σκέλος αυτό αναλαμβάνουμε εμείς να καθοδηγήσουμε τον φοιτητή, προετοιμάζοντας κατάλληλα όλους όσους επιλεγούν ως μέλη του προγράμματος μέσα από ειδικά σεμινάρια και αντίστοιχο δικό μας υλικό.

Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε να αφιερώσετε προσωπικό σας χρόνο στο να βοηθήσετε μαθητές απ' όλη την Ελλάδα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις εικονικές δίκες, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση!

Αποστολή Αίτησης